ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก

Polls

นักศึกษาอยากให้คณะปรับปรุงด้านไหนทีสุด
 

คนเข้าชมเว็บคณะ ขณะนี้

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554803

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Formคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
จัดอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถก่อนวัดประสิทธิภาพผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย KaTaii   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 08:45 น.

ด่วนขยายเวลาลงทะเบียน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ลงนามบันทึกความตกลง ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาติขับรถ

__ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายยกระดับคุณภาพ การออกใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย ว่าด้วยรถยนต์ให้แก่

ประชาชนทั้งในส่วนของการอบรมภาคทฤษฎี การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบขับรถโดยการทดสอบข้อเขียน

ได้ออกระเบียบให้ปรับเกณฑ์การทดสอบจากข้อสอบ 30 ข้อ เกณฑ์ผ่าน75 % เป็นข้อสอบ 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 90%

ตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป ส่วนการอบรมในปัจจุบันผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร

4 ชั่วโมงสำหรับการขอใหม่ และ 1 ชั่วโมงสำหรับการขอต่ออายุ

__แต่เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก มีข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ และบุคลากรสำหรับอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
อันจะเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการเพิ่มชั่วโมง การอบรมจึงจัดทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย ให้เป็นผู้อบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งกำหนด โดยให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พิเศษ
แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 4 ชั่วโมง เพียง 200 บาท ต่อคน และ
หลักสูตรต่อใบอนุญาตขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง เพียง 100 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรบ(ใบรับรอง
มีอายุใช้งานถึง 6 เดือน)

****ด่วนขยายเวลาลงทะเบียน อบรมรุ่น 1 จากวันอาทิตย์ที่ 29 มิ.ย. 2557 เป็น
วัน
อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 ผู้สนใจและต้องการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่****

**********สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์**********

หรือโอนค่าลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพาน เลขที่ 522-0-26443-5

ชื่อบัญชี นางกนกอร จิตจำนงค์,นส.กรวิกา อรินใจ,นายปรีชา พลชัย

โทร.0-5372-3972 ถึง 79 ต่อ 5001, 5002
มือถือ.09 5512 4110

 

ดาว์โหลดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่

https://www.mediafire.com/?n8kpbei80k83cwp

รายชื่อผู้จองที่นั่งอบรม ...Up Date 15-07-2557

1. นางสาวชรีรัตน์  พรมใจมา         เบอร์โทรศัพท์  080-7934XXX
2. นางสาวสุพรรณ  มณีจันทร์สุข     เบอร์โทรศัพท์  087-0499XXX
3. นางสาวจันทร์จิรา  เทพอุดม      เบอร์โทรศัพท์ 082-3909XXX
4. นางสาวนภัสกร  อินทร์ประสงค์   เบอร์โทรศัพท์ 08ุ6-3814XXX
5. นายสุกิจ อุตมา                       เบอร์โทรศัพท์ 094-9731XXX
6. นายเมธี ยี่ภิญโญ เบอร์โทรศัพท์ 088-2237XXX
7.
8.
9.
10.
**หมายเหตเปลี่ยนวันที่อบรมรุ่น  1 เป็นวันที่ 27 กค.57

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:33 น.
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย KaTaii   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:54 น.

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย
จะจัดโครงการ"อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชีเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา"
ความรู้ให้กับผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ในระหว่างวันที่ 22 – 23
มีนาคม 2557
สถานที่  โรงแรมโพธิ์วดล  รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดเชียงราย

 

***  หลักสูตรที่ 1 เทคนิคในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ

*** หลักสูตรที่ 2 ประเด็นกฎหมายภาษีใหม่ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.2557 ที่นักบัญชี
ต้องระวัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักทั้ง 2 สูตรท่านละ 1,500 บาท (รวมค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม) สอบถามรายละเอียดโครงการ  โทร. 053-723979  ต่อ 5110-2  หรือ
โทร.
091-9181722 อ.จรัสศรี  โนมี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ---->> ที่นี่

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:00 น.
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-02-2557 ณ.ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย KaTaii   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:31 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-02-2557
ณ.ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยบริการ

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศการฝึกงานครั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจในภาระหน้าที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบ  200  ชั่วโมง
และระดับปริญญาตรี  240  ชั่วโมง  ตามหลักสูตร  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาเล่าเรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกงานครั้งนี้  ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการฝึกงานในสถานประกอบการ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  รวมทั้งสิ้น    จำนวน 189 คน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:10 น.
 
่ท่านรองอธิการบดี เชียงราย เข้าเยียมพบปะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย KaTaii   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:42 น.

ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดี เชียงราย เข้าเยี่ยมพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เพื่อชี้แจงแนวทางบริหารงานและให้แสดงข้อคิดเห็นในการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:52 น.
 
การจัดนิทรรศการ "เทศกาลและงานประเพณีไทย 4 ภาค" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย งานประกันคุณภาพฯ   
วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 08:52 น.

การจัดนิทรรศการ "เทศกาลและงานประเพณีไทย 4 ภาค"

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2556
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
โดย คณะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่2
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปการจัดแสดงนิทรรศกาลและงานประเพณีไทย 4 ภาค
โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความรู้เกี่ยวกับประเพณี อาหาร
ประจำแต่ละภูมิภาค และความสำคัญของประเพณีไทย และการแนะแนวทางการ
อนุรักษ์เทศกาลและงานประเพณีไทย

 

 

Share/Save/Bookmark
 
เสริมสร้างแรงบัลดาลใจ การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต (Android และ IOS) ฟรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Aj.Nittaya   
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 05:49 น.

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรียนเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"เสริมสร้างแรงบัลดาลใจ การเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต (Android และ iOS)"
(งานนี้ฟรี)

ในวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. 56 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิศวกรรมโยธา

วิทยากร โดย ดร.วีระศักดิ์ ซีงถาวร ผู้เขียนหนังสือ java หลายเล่ม และปัจจุบันเป็นวิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมบน Android
ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มแล้วค่ะ

ผู้เข้าฟังบรรยายสามารถเดินทางมายังอาคารวิศวกรรมโยธา ตามแผนที่แนบท้ายข่าวประกาศนี้ค่ะ

รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมฟังบรรยาย

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นางสาว จารุณี ทรัพย์บุญโต
2 นางสาว ศศิธร มุกแก้ว
3 นางสาว เฉลิมขวัญ บูชา
4 นาย จิรายุ ธิโนชัย
5 นางสาว ขวัญณภัทร  อินทร์สม
6 นางสาว ขวัญสุดา แก้วดอนดู่
7 นาย ชาติอำพัน หงษ์หิน
8 นาย ธันยากร ศิริวัฒตระกูล
9 นาย ปฏิพล ไชยเจริญ
10 นาย ยุทธชาญ  บั้งเงิน
11 นาย ธนาวุฒิ จันต๊ะคำ
12 นางสาว มณีนุช ผุสดี
13 นางสาว เบญจพร อุตมะ
14 นาย พัฒนพงษ์  มูลนาง
15 นางสาว พัฒน์นรี  พิมสาร
16 นาย อนุพงศ์ สิงห์หา
17 นางสาว เปียทิพย์   ผลดี
18 นางสาว วิลาสินี   ลวนคำ
19 นาย ภานุภัทร พงษ์ยศ
20 นาง สุภาภรณ์ พงษ์ยศ
21 นางสาว สุวรรณี  ยาสมร
22 นางสาว ปัณฑิกา  ศิริอำมาต
23 นาย จตุพล กันทิมาพงษ์
24 นาย ชัชวาล  สุพัฒนกิตติ
25 นาย ธนภัท ปัญญาวงค์
26 นาย ภัคพงศ์ ปินตา
27 นางสาว สุวิมล จับใจนาย
28 นาย บุญสันติ ตั้งอิสราวุฒิกุล


Attachments:
Download this file (rmutl_map.jpg)rmutl_map.jpgงานประกันคุณภาพฯ370 Kb
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 เมษายน 2013 เวลา 07:19 น.
 
แบบบันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Aj.nittaya   
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 05:27 น.

แบบบันทึกการให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเรื่องที่ต้องการปรึกษากับอาจารย์
จากนั้นจึงเข้าพบอาจารย์พร้อมแบบฟอร์มนี้

ให้อาจารย์เก็บเอกสารไว้ และสามารถใช้เป็นหลักฐานใน SAR องค์ 3

Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 10
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik