ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก รวมบทความวิชาการคณะ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 551511

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าวน่าสนใจ - รวมบทความวิชาการคณะ
เขียนโดย นายเสกสรร ทายะรังษี   
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:54 น.

ชื่อเรื่องงานวิจัย            การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  

หัวหน้าโครงการวิจัย     นายเสกสรร ทายะรังษี

ประเภททุนวิจัย             งบประมาณผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

 บทคัดย่อ

                การวิจัยเรื่องการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง   มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1.)  เพื่อสร้างและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 2.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยอาศัยโปรแกรม Macromedia Flash 8.0  เป็นเครื่องมือในการผลิตเนื้อหาและแบบทดสอบจำนวน 4 จากนั้นจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อโดยวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งความพึงพอใจของผู้เรียน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน

                ผลการศึกษาพบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน  = 8.35  สูงกว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียน   = 6.98   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.6  ทางด้านความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าในส่วนของความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  3.9    ส่วนแบบทดสอบมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ = 4.0

Attachments:
Download this file (full_paper.pdf)full_paper.pdfนายเสกสรร ทายะรังษี4472 Kb
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:59 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik