เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ WUNCA2010 พิมพ์
FAQs - Current Users
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2008 เวลา 19:29 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT 2011) พร้อมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิ เน็ต UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS 2011) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรม บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application – WUNCA) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. นครปฐม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ CIT 2011 ใคร่ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งบทความวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการ CIT 2011 และ บทคัดย่อสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ UniNOMS 2011 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/cit2011/

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2010 เวลา 16:24 น.