ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554221

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-02-2557 ณ.ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
News - Newsflash
เขียนโดย KaTaii   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:31 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2556 วันที่ 12-02-2557
ณ.ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยบริการ

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศการฝึกงานครั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจในภาระหน้าที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบ  200  ชั่วโมง
และระดับปริญญาตรี  240  ชั่วโมง  ตามหลักสูตร  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาเล่าเรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกงานครั้งนี้  ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการฝึกงานในสถานประกอบการ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  รวมทั้งสิ้น    จำนวน 189 คน

 

 

 

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:10 น.
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik