ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก ข่าวทุนการศึกษา/เรียนต่อ ทุน ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีประจำปี 2554

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 547342

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ทุน ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีประจำปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2010 เวลา 07:18 น.

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครผู้สนใจเข้าสอบชิงทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 90 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้


1. ประเภททุนการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้จัดประเภทของทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ทุนประเภทที่ 1   
ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและ
ค่าบำรุงการศึกษาประมาณ 98% ของยอดค่าใช้จ่ายปกติ 

ทุนประเภทที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการลดหย่อนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาประมาณ 50% ของยอดค่าใช้จ่ายปกติ

 

2.  จำนวนทุนการศึกษา

สาขาวิชา จำนวนทุนประเภทที่ 1* จำนวนทุนประเภทที่ 2* จำนวนทุนรวม*
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  10 ทุน 20 ทุน 30 ทุน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ทุน 20 ทุน 30 ทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ทุน 20 ทุน 30 ทุน

หมายเหตุ :  จำนวนทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้สมัครและการพิจารณาของคณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

3. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษา
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับชั้น ม.6 
สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. 3 สายช่าง สายเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับชั้น ม.6 
สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.3 สายช่าง สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สายเทคโนโลยี

4.  ขั้นตอนการสมัครและหลักฐานการสมัคร 

4.1 วิธีการสมัคร
4.1.1 สมัครผ่านโรงเรียน/สถาบันที่ได้รับประกาศการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสามารถติดต่ออาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน  

โรงเรียน/สถาบัน  สามารถดาวน์โหลด เอกสารการสมัครได้ที่    
http://www.pit.ac.th/st/main/images/pdf/Scholarship.pdf

4.2.2  สมัครด้วยตนเอง(จะพิจารณาเป็นรายบุคคล) โดยแจ้งความจำนงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-8320332,02-8320340 , 02-8320329 , 02-8320328 หรือ อีเมล์มาที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


4.2  ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบข้อเขียน จำนวน 50 บาทต่อคน ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554  

4.3  ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการสมัคร แล้วนำมายื่นในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554  ประกอบด้วย 
4.3.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
4.3.2  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
4.3.3  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
4.3.4  หลักฐานแสดงผลการสอบวัดความรู้มาตรฐาน เช่น GAT , PAT1 , PAT2, PAT 3 (ถ้ามี)                 
4.3.5  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ หรือ ใบประกาศจากการแข่งขันหรือการประกวดในด้าน
วิชาการ กีฬา คุณธรรมและจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

5.  กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษา

วันที่ 10 พ.ย. 53 – 10 ม.ค. 54 รับสมัคร 
วันที่ 15 ม.ค. 54  เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สอบข้อเขียน จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความถนัดทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
วันที่ 22-23 ม.ค. 54 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์สอบข้อเขียน 
วันที่ 29 ม.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ กำหนดการในการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทาง  

Website http://www.pit.ac.th/st หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-8320332, 02-8320340 , 02-8320329 ,  02-8320328

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 09:42 น.
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik