ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก กิจกรรมคณะบริหารฯ

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 551516

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กิจกรรมคณะ
คณบดีเดินทางพบปะบุคลากรเขตพื้นที่เชียงราย PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวน่าสนใจ - กิจกรรมคณะ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 13:33 น.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์คูณธนา เบี้ยวบรรจง เดินทางมายังเขตพื้นที่เชียงรายเพื่อพบปะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิชัย ศรีพัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมชี้แจงทิศทางของคณะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ในการครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 02:07 น.
 
นศ. คอมพิเตอร์ธุรกิจจัดทำโครงการ แต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวน่าสนใจ - กิจกรรมคณะ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:09 น.

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จัดทำโครงการ "แต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้อง ปีที่ 7"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ แต้มสีสร้าง

สรรค์สานฝันเพื่อน้องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยเลือกชุมชนในพื้นที่ บ้านท่าฮ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เีชียงราย พื้นที่ซึ่งไม่ห่างจากมหาวิทยาัลัย แต่คนในชุมชนเป็นชาวเขาซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากดอยสูง ทำให้เกิดปัญหาด้านความเป็นอยู่ ทางด้านอาชีพและด้านการศึกษา ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงได้จัดหาทุน เพื่อการบริจาคเสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรค อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ใน การดำรงชีวิต โดยมี อ.จารุณี ทรัพย์บุญโต อ.พันทิพา ปัญสุวรรณ อ.ชไมพร รัตนเจริญชัย ร่วมกิจกรรมและมอบของให้แก่ชุมชน ตัวแทน อบต. ในครั้งนี้  ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:14 น.
 
นศ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดทำโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวน่าสนใจ - กิจกรรมคณะ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 02:33 น.

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จัดทำโครงการ "แต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้อง ปีที่ 7" 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ แต้มสีสร้าง

 สรรค์สานฝันเพื่อน้องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยเลือกชุมชนในพื้นที่  บ้านท่าฮ้อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เีชียงราย พื้นที่ซึ่งไม่ห่างจากมหาวิทยาัลัย แต่คนในชุมชนเป็นชาวเขาซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากดอยสูง ทำให้เกิดปัญหาด้านความเป็นอยู่ ทางด้านอาชีพและด้านการศึกษา ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงได้จัดหาทุน เพื่อการบริจาคเสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรค อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ใน การดำรงชีวิต โดยมี อ.จารุณี ทรัพย์บุญโต อ.พันทิพา ปัญสุวรรณ อ.ชไมพร รัตนเจริญชัย ร่วมกิจกรรมและมอบของให้แก่ชุมชน ตัวแทน อบต. ในครั้งนี้  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 15:28 น.
 
โครงการอบรมการสร้างเว็บด้วย JOOMLA PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวน่าสนใจ - กิจกรรมคณะ
เขียนโดย balanews   
วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:52 น.

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2554 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างเว็บไซต์สำหรบหน่วยงานด้วย joomla และ smf ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 30 คน ในการนี้นอกจากจะเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ในห้องเรียน
มาถ่ายทอดให้แก่สังคมภายนอกอีกด้วย 

 
โครงการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่วิสาหกิจชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวน่าสนใจ - กิจกรรมคณะ
เขียนโดย balanews   
วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:00 น.

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554 สาขาการบัญชี และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย ได้จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่วิสาหกิจชุมชน ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านภาษีอากร แก่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุภรณ์ วรรณประทีป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 จากสรรพากรเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่วิสาหกิจชุมชน และนักศึกษาสาขาการบัญชี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 15:36 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik