ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป บรรยากาศการอบรมการสร้างเว็บไซต์joomla รุ่นที่4

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 551526

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บรรยากาศการอบรมการสร้างเว็บไซต์joomla รุ่นที่4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 06:18 น.

เมื่อวัีนที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ ด้วย joomla โดยมีัวัตถุประสงค์เพื่ิอใ้ห้หน่วยงานต่างๆสามรถนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 17:10 น.
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #1 อบรมจูมลา ฟรี 2011-09-14 13:03
ม.ราชมงคลเชียงราย จัดอบรมการสร้าง เว็บไซต์มืออาชี พ อบรมแล้วได้เว็บ ไปใช้จริง ฟรี

ศูนย์บ่มเพาะวิส าหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโ นโลยีราชมงคลล้า นนาเชียงราย จัดอบรมการทำเว็ บไซต์ให้แก่ผู้ป ระกอบการ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ด้วย โปรแกรม joomla รุ่นที่5 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 (เสาร์-อาทิตย์) รับเอกสารประกอบ การอบรม วุฒิบัตรจากมหาว ิทยาลัย การอบรมเน้นปฏิบ ัติจริงจาก hosting จริง และผู้เข้าอบรมท ุกท่านจะได้ website จริงไปใช้งานท่า นละ 1 เว็บไซต์ พร้อมเสริมด้วยเ นื้อหาการทำเว็บ ไซต์ให้ติดอันดั บใน google เข้าดูรายละเอีย ดเพิ่มเติมที่

http://balacr.rmutl.ac.th
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik