ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ภาพการจัดอบรม GIS โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554216

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ภาพการจัดอบรม GIS โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Nittaya   
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 05:03 น.

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน จากองการบริหารส่วนตำบล และครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีชา  พลชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ปริชาติ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มาเป็นประธานปิดพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม