ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก

Polls

นักศึกษาอยากให้คณะปรับปรุงด้านไหนทีสุด
 

คนเข้าชมเว็บคณะ ขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554774

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Formคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
บรรยากาศการอบรมการสร้างเว็บไซต์joomla รุ่นที่4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 06:18 น.

เมื่อวัีนที่ 20-21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ ด้วย joomla โดยมีัวัตถุประสงค์เพื่ิอใ้ห้หน่วยงานต่างๆสามรถนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 17:10 น.
 
คณะบริหารฯ ดำเนินงานโครงการขยะสังคมปีที่2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 05:15 น.

วันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงานโครงการขยะสังคม จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ได้นำตัวแทนและผู้นำุชุมชนจากจังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานในจังหวัด อุตรดิต และจังหวัดเีชียงใหม่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะในรูปแบบใหม่ อาทิ การเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่ง เป็นรูปแบบของการกำจัดขยะ ซึ่งอาศัยไส้เดือนเป็นตัวกำจัดขยะและสามารถนำ มูลไส้เดือนมาผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ ทางคณะทำงานจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับชุมชนที่รับผิดชอบและจะได้ติดตามและรายงานผลให้ทราบในระยะต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 05:29 น.
 
คณะบริหารทำแผนธุรกิจส่งเข้าประกวดโครงการ BrandAge PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 13:33 น.

 

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จากสาขาต่างๆ จำนวน 5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ร่วมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดในโครงการ AIS BrandAge Award โดยในปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่า "ติดปีก Bean" ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี ถั่วเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทีมนักศึกษาได้ส่งแผนธุรกิจการพัฒนา ถั่วเน่า ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวซึ่งจะประกาศผลรอบแรกในปลายเดือน สิงหาคมนี

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 13:47 น.
 
คณะบริหารฯสร้างชื่อเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายโครงการกล้าใหม่สรรค์สร้างชุมชน54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 12:59 น.

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากสาขาต่างๆจำนวน 7 คน โดยการดูแลของอาจารย์รุ่นใหม่ทั้ง 3ท่าน ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในโครงการกล้าใหม่สรรค์สร้างชุมชน 2554  จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ใ้ช้ชื่อโครงการว่า "ฮู้ฮีตโตยฮอย เปิงใจ๋ละอ่อนน้อย ตี้โฮงศิลป์ตั๋วเมือง"  โดยมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ โดยในการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 75,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการและ จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 3 ทีมสุดท้าย ประมาณปลายปี และผู้ชนะเลิศจะได้ีรับทุนการศึกษา และเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย  ร่วมติดตามการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนและร่วมให้กำลังใจทีมงานได้ที่  เว็บไซต์     http://www.scbchallenge.com/student-project/47/main

Share/Save/Bookmark
 
คณะบริหารจัดสัมนาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 13:47 น.

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลกรในการเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา ณ ลีลาวดีรีสอร์ท  อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
บรรยากาศการอบรมjoomlaรุ่น3โดยศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 13:28 น.

เมื่อวัีนที่ 16-17 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ ด้วย joomla โดยมีัวัตถุประสงค์เพื่ิอใ้ห้หน่วยงานต่างๆสามรถนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 13:42 น.
 
คณะบริหาร ทำโครงการสร้างอาคารเรียนพื้นที่ ต.ทรายขาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 12:02 น.

นอกจากการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แล้วหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญคือการบริการชุมชนโดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งในปี 2554 นี้ คณะบริหารธุรกิจฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท Thai Inter Import and Export จำกัดเพื่อจัดสร้างอาคารให้แก่ ชุมชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ใน พื้นที่บ้านท่าฮ่อ  ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เีชียงราย พืนที่ซึ่งคนในชุมชนเป็นชาวไทยภูเขาซึ่งลงมาอยู่อาศัยในพื้นที่กว่า 50 หลังคาเรือน โดยความอนุเคราะห์การช่วยเหลือด้านแรงงานจากสาขาวิชาโยธา   ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจร่วมทำบุญบริจาคเสื้อผ้า อปกรณ์การเรียน และหนังสือ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ นายเสกสรร สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนเมื่ออาคารเรียนเสร็จสิ้น (ขณะี้นี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง 80% คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายเดือน มิ.ย54)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 12:37 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 10
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik