ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก

Polls

นักศึกษาอยากให้คณะปรับปรุงด้านไหนทีสุด
 

คนเข้าชมเว็บคณะ ขณะนี้

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554797

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Login Formคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ภาพการจัดอบรมการใช้โปรแกรมในสำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย งานประกันคุณภาพฯ   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 09:38 น.

ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ทางธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทำงานต่อไป
ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555
ณ ห้อง Self Access ชั้น 5
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Share/Save/Bookmark
 
เชิญศิษย์เก่าราชมงคลเชียงราย ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมในสำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Nittaya   
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:51 น.

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย

เรียนเชิญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ทางธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทำงานต่อไป

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555

ณ ห้อง Self Access ชั้น 5
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร -- > กรอกใบสมัคร
2. รอยืนยันผลการสมัครทางอีเมล์ จากเจ้าหน้าที่

และสำหรับท่านที่ต้องการไฟล์โครงการและไฟล์หนังสือเชิญอบรมเพื่อนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด

กรุณาติดต่อ คุณนิภา เสมอใจ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 0-5372-3979-5 ต่อ 5002   แฟกซ์ 0-5372-3979-5 ต่อ 5009

เนื้อหาการอบรม

เวลา

หัวข้อของการอบรม

08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.

โปรแกรม Microsoft office Word 2007

การจัดรูปแบบอักษร

การพิมพ์จดหมายราชการ เช่น บันทึกข้อความการ  ใช้จดหมายเวียน

การประยุกต์ใช้ในการพิมพ์หน้าซองจดหมาย

วิทยากรโดย

- อาจารย์จิราภัทร  คำแปง (กลุ่มที่ 1  จำนวน  25 คน)

- อาจารย์นิตยา     นาแก้ว  (กลุ่มที่ 2  จำนวน  25  คน)

10:30 – 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.

โปรแกรม Microsoft office PowerPoint   2007

เพื่อการนำเสนองาน  การสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม

วิทยากรโดย

- อาจารย์จิราภัทร  คำแปง (กลุ่มที่ 1  จำนวน  25 คน)

- อาจารย์นิตยา     นาแก้ว  (กลุ่มที่ 2  จำนวน  25  คน)

12:00 – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.

โปรแกรม Microsoft office Excel 2007

การใช้ฟังก์ชั้นมาตรฐาน Sum, Min, Max, Average

โดยใช้ตัวอย่างของ ใบเสร็จ

วิทยากรโดย

- อาจารย์จิราภัทร  คำแปง (กลุ่มที่ 1  จำนวน  25 คน)

- อาจารย์นิตยา     นาแก้ว  (กลุ่มที่ 2  จำนวน  25  คน)

14:30 – 14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:30 น.

โปรแกรม Microsoft office Excel 2007

การใช้ฟังก์ชั้น Vlookup

โดยใช้ตัวอย่างของ ใบเสร็จ

วิทยากรโดย

- อาจารย์จิราภัทร  คำแปง (กลุ่มที่ 1  จำนวน  25 คน)

- อาจารย์นิตยา     นาแก้ว  (กลุ่มที่ 2  จำนวน  25  คน)

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 09:40 น.
 
ภาพการจัดอบรม GIS โดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Nittaya   
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 05:03 น.

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน จากองการบริหารส่วนตำบล และครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีชา  พลชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ปริชาติ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มาเป็นประธานปิดพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:15 น.
 
ใต้อาคารฝั่งบริหารฯ หน้าห้องสหการณ์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nipa   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:48 น.

**ประกาศ**นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่จะจบปีการศึกษา 2554 นี้ นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะทำงานกับ บริษัท Double A ซึ่งมีความต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก หากนักศึกษาท่านใดสนใจ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. บริษัท Double A ให้มาสัมภาษณ์งานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง พร้อมแนมเอกสารตามประกาศ และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน 
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ (ใต้อาคารฝั่งบริหารฯ หน้าห้องสหการณ์)

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัครงาน.pdf)ประกาศรับสมัครงาน.pdfงานประกันคุณภาพฯ816 Kb
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:00 น.
 
แบบรายงานการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนที่ 1/2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nipa   
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:48 น.

ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานการปรับปรุงการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2554  จากแบบสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์(แบบประเมินการสอน) ที่ได้ดำเนินการแจกเข้าสาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอความร่วมมืออาจารย์ส่งได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ  ภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2554  เพื่อคณะกรรมการบริหารคณะฯจะได้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขด้านการเรียนการสอนต่อไป

Attachments:
Download this file (แบบรายงานการปรับปรุงการสอน1.pdf)แบบรายงานการปรับปรุงการสอน1.pdfงานประกันคุณภาพฯ32 Kb
Share/Save/Bookmark
 
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 29(9-2554) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nipa   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:21 น.

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 29

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 30 (9-2554).pdf)ครั้งที่ 30 (9-2554).pdfงานประกันคุณภาพฯ16179 Kb
Share/Save/Bookmark
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาครั้งที่28(8-2554) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nipa   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:16 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ครั้งที่ 28 (8-2554)

Attachments:
Download this file (ครั้งที่ 29 (8-2554).pdf)ครั้งที่ 29 (8-2554).pdfงานประกันคุณภาพฯ9738 Kb
Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 10
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik