ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก วิสัยทัศน์พันธกิจ

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554780

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
วิสัยทัศน์และพันธกิจคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 15:38 น.

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญนักปฏิบัติ สันทัดเทคโนโลยี

พันธกิจหลัก

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  2. ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
  3. เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะวิทยาการ เพื่อบริการวิชาการต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
  4. สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:30 น.
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik