ความเห็นล่าสุด

 • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
 • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
 • แวะมาดู 8)
 • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 551533

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
นายเสกสรร ทายะรังษี PDF พิมพ์ อีเมล
บุคลากรประจำคณะ - บุคลากรสาขาวิชาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2010 เวลา 08:50 น.
ประวัติ
ชื่อ

นายเสกสรร ทายะรังษี

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
วันที่บรรจุ 18 ก.ย. 2546
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาตรีสาขา อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
วุฒิปริญญาโท
- ปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
- ปริญญาโทสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิปริญญาเอก ปริญญาเอกสาขา การสื่อสาร
เว็บไซต์

แบบบ้าน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านป่าตาลotopเชียงใหม่
บ้านสวนปิรามิดที่พักรีสอร์ทเชียงราย
แบบบ้านชั้นเดียว
กระเบื้องดินเผา

โทรศัพท์
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ประวัติผลงานวิจัย (เฉพาะหัวหน้าโครงการวิจัย)
ชื่องานวิจัย
แหล่งทุน/ปีงบ
งบประมาณ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ผลประโยชน์ /49 20,000 บาท
 • ชุดทดลองและใบงานวิชาไฟฟ้ากระแสตรงเสมือนจริงผ่านอินเทอร์เน็ต
แผ่นดิน /50 150,000 บาท
 • การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผลประโยชน์ / 50 9,000 บาท
 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลประโยชน์ /51 20,000 บาท
 • การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการใช้ไดโอดเปล่งแสงในบ้านพักอาศัย
แผ่นดิน /52 239,000 บาท
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวงานเทศกาลและประเพณีจังหวัดล้านนาแบบสื้อประสมผ่านเว็บไซต์
แผ่นดิน /53 275,950 บาท
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตรืล้านนาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา : ตามรอยเส้นทางตำนานพระแก้วมรกต
แผ่นดิน /54 224,950 บาท
 • เกณฑ์และการประเมินเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสินค้าหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
UR2 / 55 250,000 บาท
ประวัติการเป็นวิทยากร
ชื่องานวิจัย
เดือน/ปี
 • วิทยากรโครงการต้นกล้าอาชีพหลักสูตร "การสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ต"
ปี 52
 • วิทยากรโครงการโรงเรียนในฝันกลุ่มการงานพื้่นฐานอาชีพเรื่อง "การประยุกต์ใช้พาณชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน"
มิถุนายน 54
 • วิทยากรโครงการ "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย joomla รุ่น1
กรกฎาคม 54
 • วิทยากรโครงการ "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย joomla รุ่น2
สิงหาคม 54
 • วิทยากรโครงการ "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย joomla รุ่น3
ตุลาคม 54
 • วิทยากรโครงการ "รวยด้วยกรสร้างe-commerce และ internet marketing"
ธันวาคม 54

 

 

ประวัติกิจกรรม
 • อาจารย์ภาคสนามโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(2548)
 • พื้นที่ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 • อาจารย์ภาคสนามโครงการเรียนรู่ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(2549)
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 1 (2548)
 • พื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 2 (2549)
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 3 (2550)
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 4 (2551)
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 5 (2552)
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 6 (2553)
พื้นที่ ต.วาวี  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • อาจารย์โครงการแต้มสีสร้างสรรค์สานฝันเพื่อน้องปีที่ 7 (2554)
 • พื้นที่ ต.ทรายขาว อ.พาน เชียงราย
  Share/Save/Bookmark
  แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 สิงหาคม 2017 เวลา 03:31 น.
   
  ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik